O mnie

Nazywam się Krzysztof Jaskułowski. Pracuję jako profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie SWPS. Jestem historykiem i socjologiem, a także… technikiem elektronikiem. Zawodowo zajmuję się historią i socjologią nacjonalizmu oraz pokrewnymi kwestiami etniczności i rasizmu, a ostatnio również migracjami. Napisałem cztery autorskie książki: Mityczne przestrzenie nacjonalizmu. Historia i mit w walijskiej ideologii narodowej (Adam Marszałek, 2003), Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych (seria monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009), Wspólnota symboliczna. W stronę antropologii nacjonalizmu (WN Katedra, 2012), The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland. Between Nationalism, Fear and Empathy (Palgrave Macmillan, 2019). Publikowałem m.in. w „Ethnic and Racial Studies”, „Identities. Global Studies in Culture and Power”, „Memory Studies”, „Critical Studies in Education”, „International Migration” czy „International Migration Review”. Większość moich publikacji jest dostępna w postaci preprintów w repozytoriach academia.edu oraz researchgate.